top of page

Vēzis - diagnozes psiholoģiskie aspekti

Vēzis kā transformācijas veicinātājs. Diagnoze, kura apgriež kājām gaisā visu dzīvi. Sagāž iepriekšējo vērtību sistēmu lielā kaudzē, no kuras gribas paturēt tikai pašu svarīgāko. Tas pats notiek ar attiecībām - svarīgākās izvirzās priekšplānā un ne tik svarīgas aiziet otrā plānā. Šī diagnoze maina izpratni un attieksmi pret dzīvi, tāpat attieksmi pret dzīves krāsām, arī daba - puķe, koks, upe, jūra, vējš , saule, lietus šķiet atšķirīgi. Pakāpenisks novecošanas un individuācijas process pārvēršas braucienā ar ātrvilcienu. Tas visus simbolizēšanas un jēgas meklējumu procesus ļoti sarežģī, tas ir grūti, bet ne neiespējami. Arī ejot cauri, šādai smagai pieredzei, turot acis un ausis vaļā, izdodas piedzīvot daudz tuvinieku, draugu un kolēģu mīlestības un atbalsta. Tāpat kaudzēm svētības gan personīgā dzīvē, gan mirkļos ar draugiem un strādājot ar klientiem. Šī diagnoze skaidri parāda katra mirkļa vienreizīgumu un vienlaicīgi trauslumu. Tādēļ jo īpaši aicinu krāt jauko mirkļu pērļu krelles arī grūtajos brīžos.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page