top of page

Septembris

Daudz dzirdu, ka septembris ir grūts mēnesis. Man gribas mazliet to palielīt, ne tikai tāpēc, ka pašai dzimšanas diena ir iekritusi septembrī, bet arī tādēļ, ka man tas šķiet tāds ievērojams un nozīmīgs mēnesis.

Gan ar augļiem un dārzeņiem, kas ienākušies, jo visu vasaru centīga darba rezultātā ir auguši un brieduši, ko psiholoģiski var salīdzināt ar dzīves vidusmūžu.

Iestājas zināms briedums, kas nes līdzi pārmaiņas dzīvē, tās ritmā, arī līdzšinējais ieguldītais darbs (bērnu audzināšana, attiecības, profesija utt) ienes augļus.

Un tas tiešām var būt ļoti patīkami - baudīt sava darba augļus.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page