top of page

Seminārs

Ziemas saulgriežiem tuvojoties, piedāvāju apmeklēt "Sievišķās alķīmijas" trīs dienu semināru.

Seminārā apskatītās tēmas - Alķīmijas nozīme un vēsture.

Mandalas vēsture, nozīme, zīmēšana.

Eleusīnas mistēriju nozīme šodienā, to loma cilvēka psihē un mūsdienu izpratnē par sievišķo.

Psīhes četri uzdevumi - sievietes individuācijas ceļš.

Sievietes attīstības posmi un to nozīme Junga analītiķu skatījumā.

Sapņu simbolu nozīme, to transformācija sievietes individuācijas ceļā.

Seminārs noritēs 3 sestdienas 3.12.2022, 10.12.2022. un 17.12.2022. No plkst. 13.00 līdz 18.00.

Rīgā, Skolas ielā 21.

Dalības maksa 30 eur par katru semināra dienu.

Pieteikties pa tālruni 28238653 vietu skaits ierobežots.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page