top of page

Pasaka par Jaunavu bez rokām vai Baisā tēva arhetips

(Tāpat kā pasakā par Sniegbaltīti arī māte, abi vecāki vai vecvecāki var būt šī baisā tēva arhetipā varā) Šī pasaka nav tik populāra kā Sniegbaltīte, tās baisuma dēļ un neviens Disnejs par to neveidos filmu bērniem, jo tā visnotaļ būtu šausmu filmas cienīga. Ieinteresētajiem varu piebilst, ka ir franču veidota animācijas filma - La Jeune Fille sans mains (2016).

Sižets īsumā: Dzirnavniekam ir sieva, meita un dzirnavas, tad pēkšņi viņš kļūst nabadzīgs un pārpratuma dēļ piekrīt atdot meitu velnam, bet, lai velns viņu varētu dabūt, dzirnavnieks (tēvs) nocērt viņai rokas. Tomēr velns viņu tāpat nedabū, tādēļ visādi turpina iejaukties un kaitēt.

Šāds iznīcinošs tēvs mīt to sieviešu psihē, kuras neapzināti nokļūst vardarbīgās attiecībās un šādu emocionāli vai fiziski vardarbīgu vīriešu varā. Atslēgvārds šī negatīvā tēva kompleksa aspektam ir vara. Vara, dominēšana, fizisks un emocionāls pārākums jebkurās tā izpausmēs. Kas darbojas kā tēva pašmērķis vai kompensācija, kas veidojas uz paša iekšējās emocionālās katastrofas un traumas bāzes.

Šeit iederas stāsti par tēva ņirgāšanos, kritiku vai izsmieklu, ja bērnam, kas nesanāk, kā ar smaidu sejā var pazemot par jebko - nemākulīgi aizsietas kurpju auklas, neprecīzi izrunāts burts, slikti izravētas vagas vai pilnīgi jebkas, par ko var pārmest, ko var atrast, kam piesieties, ja reiz ir radies tāds impulss. Var arī lasīt morāles stundām par 5 min nokavēšanos vai vienu atzīmi 4 5 baļļu sistēmā vai par 9 10 baļļu sistēmā. Pie sekām būtu jāmin nepārejošas bailes un vainas izjūta, tāpat centieni šādu tēvu iepriecināt un pieglaimoties.

No emocionālās vai fiziskās vardarbības cietis cilvēks rezultātā bieži pats sevi kritizē un pats pret sevi slikti attiecas. Tāda pati attieksme ārēji ir no partnera vai bērniem. Tā ir ļoti pazemojoša, noniecinoša, devalvējoša un izsmejoša. Atkal traumējoša un ņemot vērā bērnībā piedzīvoto attieksmi, šis cilvēks ar šo jūtas bezspēcīgs un nespēj neko mainīt. Šeit pie sekām būtu jāmin milzīga nepārliecinātība par sevi un šaubas par saviem lēmumiem, tāpat distancēšanās (nejušana) no emocijām un jūtām. Ņemot vērā ka šī milzīgā pavadošā trauksme un bailes ir pazīstamas jau no bērnības, šādas attiecības ir tik grūti pārtraukt, jo tā emocionālā spriedze neapzināti ir ļoti pazīstama.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page