top of page

DRAUGOS AR SEVI

Online (zoom platformā) interaktīvs seminārs, balstīts K. G. Junga analītiskajā psiholoģijā, kas palīdzēs labāk izprast sevi, atrast savus iekšējos resursus.

5 sestdienas tiks veltītas sevis izzināšanai, aktīvam darbam ar ēnu un arhetipiem.

Piedalīšanās šajā seminārā var palīdzēt vieglāk pārdzīvot šo sarežģīto laiku, pievēršoties tikai sev, savai iekšējai pasaulei, meklēt māju un drošības izjūtu sevī.

Pieteikšanās: ivetaupe@inbox.lv,

dalības maksa 20,- eur par vienu nodarbību.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page