top of page

Darbs kā mazi svētki

Gadam noslēdzoties, gribas mazliet izvērtēt, kas tad īsti ir piedzīvots darbā ar klientiem.

Pēc ilgās pauzes atgriežoties aktīvā darbā, darbs ar klientiem man ir kā mazi svētki, kur nekad iepriekš nevar zināt, kāds būs rezultāts. Kas tieši mainīsies un kādas būs pirms un pēc atšķirības. Viens mana darba aspekts, kas mani sevišķi aizrauj ir darbs ar pāriem apvienojot sistēmisko metodi ar Junga analītisko psiholoģiju. Pārim izejot cauri ēnas projekcijām, vecāku kompleksiem, sapņiem, arhetipiem un tipoloģijas atšķirībām izmaiņas tik tiešām ir pamatīgas. Esmu ļoti pateicīga sinhronitātei un Patībai par to, ka man ir šī iespēja, balstoties uz izglītību, zināšanām un pieredzi piedalīties pāra attiecību pārtapšanā. Ir tiešām aizraujoši novērot pāra attīstības dinamiku, kas ved laukā no iestrēgšanas, pārejot jaunā, daudz nobriedušākā līmenī. Simboliski kā grauds pārtop maizē, tā cilvēki terapijas procesā samaļ un pārstrādā iestrēgušās sāpīgās pieredzes, izvelkot no tām, ko vērtīgu - simbolizējot, un caur to piedzīvojot dažādas nozīmīgas transformācijas.

Paldies visiem maniem klientiem - gan individuāliem, gan pāriem par dāvāto uzticību būt par jūsu pava

doni individuācijas ceļā! Lai visiem mierīgas pēdējās šī visnotaļ sarežģītā gada dienas!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page