top of page

Adventa laiks

Ir iestājusies ziema, šis ir brīdis, kad Aīds ir nolaupījis Persefoni un Demētra mirkst asarās, viņa vairs nepilda savus pienākumus. Katra indivīda psihē uz visiem laikiem paliek milzīgas traumu vai piedzīvoto zaudējumu pieredzes. Tāpat arī sastapšanās ar nāvi. Šī traumu pieredze var atstāt cilvēka Ego mūžīgā Aīda - Patības negatīvā pola pusē. Bet var arī atnest sev līdzi milzīgu transformācijas pieredzi. Līdzīgi Fēniksam, kurš atdzima no pelniem arī cilvēka iepriekšējam Ego ir jāpazūd, lai tā vietā rastos jauna personība ar atjaunotu Patības - Ego asi. Tas nenotiek uzreiz, bet maz pamazām, soli pa solītim. Ļaujoties patības virzošajam spēkam un pieņemot lēmumus paļaujoties uz iekšējās mammas vai tēva padomiem. Tad ar jaunām attieksmēm pret dzīvi un sevi cilvēks piedzīvo taureņa cienīgas transformācijas savā individuācijas ceļā. Iestājas pavasaris, Persefone atkal satiek Demētru, cilvēkā atkal plūst dzīves prieks un pozitīva enerģija.

Lai atziņām piepildīts šis Adventa laiks!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page