Svētki

Svētkos ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties arī par sevi, mīlēt sevi un rūpēties arī par sevi. Man tie ir sirds svētki, kad klients pamana atšķirības un ierauga terapijas laikā notikušas iekšējās un ārējās pārmaiņas. Ārējas, jo arī apkārtējie un tuvinieki ir pamanījuši, ka ir atnācis dzīvesprieks, atjaunojusies iekšējā stabilitāte, miers un siltums. Tas ļauj būt kopā ar citiem, saglabājot mieru un pašcieņu, nereaģējot, neiekrītot uz provokācijām vai manipulācijām. Tādēļ visiem novēlu šo miera un pašpietiekamības izjūtu, kad prieku spēj sagādāt arī būšana pašam ar sevi, tāpat kā būšana kopā ar citiem, kas norāda uz ego briedumu. Paldies par skaisto ziedu un kopīgo darbu! :)

Featured Posts