top of page

Ja tuvinieks vai draugs nonācis krīzē

Domājiet gaišas domas un turieties! Šīs būtu frāzes, kuras nevajadzētu teikt kādam, kurš ir nonācis krīzē - nopietna zaudējuma vai nopietnas slimības dēļ. Daudz svarīgāk būtu vienkārši uzklausīt un būt kopā. Kluss atbalsts spēj daudz vairāk palīdzēt kā labi domāti padomi. Cilvēkiem kā sociālām būtnēm ir dabiski meklēt risinājumus, un līdzjūtīgs cilvēks, jo sevišķi gribēs uzmundrināt un ieteikt risinājumus. Bet ir situācijas, kur ātrs risinājums nav iespējams, jo būs jāiet cauri nopietnām grūtībām. Tādēļ vienkārši esiet blakus tam līdzcilvēkam ar onkoloģisku saslimšanu vai ar kādu, kurš cenšas tikt galā ar piedzīvotās traumas sekām un uzklausiet, uzklausiet, uzklausiet! Centieties uzdot atvērtos (tādus uz kuriem nevar atbildēt ar jā vai nē) jautājumus un klausieties, ieklausieties un nesteidzieties ar ieteikumiem vai mierinājumu, vienkārši esiet blakus, lai viņam ir sajūta, ka viņš nav viens. Šāds uz labiem darbiem iedvesmojošs darba dienas kopsavilkums. Tas radies pēc sarunām ar smagus brīžus piedzīvojošiem cilvēkiem, kam tik ļoti nepieciešams atbalsts un uzklausīšana, kas palīdz tikt pāri zaudējumam, bailēm vai izmisumam vismaz uz īsu brīdi.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page