top of page

Kaina komplekss

Vēl viens pieminēšanas vērts komplekss ir Kaina komplekss. Tā nosaukums ir veidots, vadoties pēc Bībeles stāsta motīviem. Kains, vēlēdamies iegūt tēva mīlestību, nogalina brāli Ābelu. Dažreiz ir ļoti pārsteidzoši atklāt, cik ļoti šīs māsu un brāļu savstarpējās attiecības ietekmē visu cilvēka dzīvi, saglabājot savu varu līdz vecumdienām. Piemēram, cilvēks, kurš bērnībā būs pavadījis vairāk laika ar māsu vai brāli nekā ar māti vai tēvu, jo ticis māsas vai brāļa pieskatīts, varētu ciest no sīvas māsas vai brāļa konkurences izjūtas. Izaudzis, viņš varētu censties konkurēt ar kolēģiem par vadības uzmanību un atzinību. Tik pat labi viņš varētu konkurēt par gudrību un prasmēm ar sava amata speciālistiem un profesionāļiem - mācīt viņus pareizi darīt savu darbu. Brāļu un māsu starpā ir iespējamas arī galējības. Kas balstās uz dažādos veidos iegūtu vainas izjūtu. Liekas pilnīgi neticami, ka terapijā ilgi meklējot depresīva noskaņojuma cēloni, tas pēkšņi atrodas noslēpies brāļu vai māsu attiecību mezglos. Precīzāk, māsa vai brālis izjūt pret sevi vērstu pastāvīgu neapmierinātību, kritiku un nosodījumu, principā viņš, jau būdams pieaudzis cilvēks, cieš no ilgstošas māsas vai brāļa emocionālās vardarbības vai "bosošanas". Piemēram, iespējamais dialogs: māsa: "Es esmu stāvoklī, man ir grūti, atbrauc un iztīri manu māju un uztaisi man ēst! Kā tev ir darīšanas? Kas tu par māsu, tu esi egoiste, tu vairs neesi mana ģimene! " Brālis: "Tu nedrīksti ņemt slimības lapu, man nebūs, kas strādā noliktavā. Tu visu dzīvi domā tikai par sevi utt." Man šķiet, ka šīs brāļu un māsu attiecību grūtības sakņojas vecāku nespējā izlīdzināt radušos konfliktus, novilkt robežas un parādīt, ka visi bērni ir vienlīdz svarīgi. Pretējā gadījumā vecākajam bērnam var likties, ka jaunākais brālis vai māsa vecāku mīlestību viņam ir atņēmis, un tagad viņam ir palikusi tikai atbildība. Un nu ir pienācis laiks viņam par to atriebties un pieprasīt kompensāciju par ciešanām.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page