top of page

Pozitīvais tēva komplekss

Pozitīvais tēva komplekss var veidoties tad, kad tēvs ir ļoti labs un atbalstošs, tuvāks un "vērtīgāks" par māti. Iespējams bērnam ir izveidojusies koalīcija ar tēvu pret māti, bet ne vienmēr. Pozitīvais tēva komplekss norāda uz to, ka vīrišķība arī sievietei būs lielāka vērtība kā sievišķība. Sievietei, kura uzskata, ka vīrieši ir gudrāki, draudzīgāki, mierīgāki kā sievietes varētu būt izveidojies pozitīvais tēva komplekss, kas rada grūtības viņai savienoties, identificēties ar savu sievišķo identitāti. rezultātā viņas iekšējā vīrišķā daļa būs stiprāka un nozīmīgāka par sievišķo. Spēja uzņemties atbildību būs milzīga un attiecībās ar partneri var būt bieži konflikti, cīņa par varu un konkurence. Var veidoties atkarīgas un līdzatkarīgas attiecības. Pozitīvais tēva komplekss izveidojas, ja tēvs ir jauks un atbalstošs, bet nespējīgs uzlikt bērnam robežas, audzināšanas un sodu jautājumus atstāj risināt bērna mātei un tur nekad neiejaucas. Sievietēm ar pozitīvo tēva kompleksu viegli izdodas veidot karjeru un kāpt pa karjeras kāpnēm, bet ir grūtības novilkt robežas darbā, pateikt NĒ, nepārstrādāties un neizdegt. Viņām ir grūti veidot partnerattiecības, jo sievišķā daļa ir apslēpta un atzīta par nevērtīgu. Sevišķi, ja ir negatīvais mātes komplekss, tad ar sievišķo daļu negribas identificēties pilnīgi noteikti. Bērns vai pusaudzis varētu teikt: "Kad izaugšu, tad nekad nebūšu tāds kā viņa!" Kā var zināt vai cilvēkam ir pozitīvais tēva komplekss? Piemēram: Ja nav notikusi atdalīšanās no mātes, ja kopš bērnības līdz pieaugušam vecumam sanāk dzīvot it kā "mātes" ēnā. Mātei joprojām ir liela nozīme pieauguša cilvēka dzīvē. Jo viens no tēva uzdevumiem ir palīdzēt bērnam atdalīties no mātes. Iemācīt bērnam pateikt Nē un aizstāvēt savas robežas. Ja darbs ir svarīgākā mēraukla pēc kā vērtēt savu dzīvi un veidot pašapziņu. Ja ar sievietes uzdevumiem saistītā dzīves daļa šķiet garlaicīga un neinteresanta. Arī vīriešiem ar pozitīvo tēva kompleksu ir grūtāk "tikt galā" ar maziem bērniem. "Viņš raudāja un es iedevu!" "Viņš gribēja un es atļāvu!" utt. Tāpat parūpēties par sadzīves praktisko pusi un risināt ārējus konfliktus, kur iesaistītas iestādes utt. Viņš vairāk gribēs bērniem būt draugs kā skolotājs utt. Tāds dāvinoša Ziemassvētku vecīša tēls.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page