top of page

Autoritātes komplekss - bailes no autoritātēm un vajadzība pēc varas

Autoritātes komplekss visbiežāk veidojas kā mātes vai tēva kompleksa sekas. Autoritātes komplekss ir aktuāls tad, ja ir bail no autoritātēm, bet no otras puses gribas ar tām cīnīties par varu. Autoritātes komplekss tāpat kā citi "barojas" pastāv uz projekciju rēķina. Tas nozīmē, ka es uz vadītāju vai bosu, vai skolotāju projicēju savu iekšējo iepriekšējo pieredzi ar autoritātēm (vecākiem, skolotājiem). Piemēra, man ir bail no vadītāja, jo viņš/viņa uz mani tā paskatījās šodien, it kā zinātu, ka vakar es aizgāju no darba 5 min agrāk. Un cilvēku pārņem milzīgas bailes no soda, sākas stress un trauksme arī iekšējas dusmas un naids, kā arī milzīga vēlēšanās pretoties autoritātes varai. iespējams pēc kāda laika vairs negribas iet uz darbu, jo tur būs tas ļaunais boss un viņš mani ienīst. Bet tā dažreiz tiešām izrādās tikai projekcija.

Autoritātes komplekss ietver sevī arī vajadzību pēc varas un dominanci. Cilvēks, kurš būs apsēsts ar varu un kontroli visticamāk atrodas autoritātes kompleksa varā.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page