top of page

Vidus posms

Vidus Posms pienāk tad, kad cilvēks ir spiests pārvērtēt savu dzīvi. Kamēr uz savu dzīvi raugāmies kā uz bezjēdzīgu notikumu virkni un dzīvojam ignorējot savu bezapziņu, tā arī nemeklējot dziļāku jēgu, tikmēr tā varam nodzīvot visu dzīvi tai vienā brīdī apraujoties. Vidus Posms iestājas tad, kad mēs sākam uzdot sev jautājumus: Kas es esmu? Kurp dodos? Vai tas ir tas, ko esmu vēlējies? Vai tas ir tas, ko man vajag? No Džeimsa Hollisa grāmatas "The Middle Passage From Misery to Meaning in MidLife" Tulkojumā - "Vidus Posms no Posta līdz Dzīves Jēgai Pusmūžā" Lasot Džeimsa Holisa grāmatu par pusmūža krīzi, "The Middle Passage From Misery to Meaning in MidLife" kas ir vērtīgu atziņu pārpilna, izvēlējusies citātu, ar ko gribētu padalīties, sapratu, ka nevaru precīzi pārtulkot šīs grāmatas nosaukumu. Latviešu valodā un arī krievu valodā nav precīza un jēgpilna tulkojuma vārdiem - The Middle Passage. šis nosaukums vēsturiski ietver sevī milzīgas krīzes (izmisuma, ciešanu un pat nāves) pārvarēšanu, rezultātā piedzīvojot savas personības transformēšanu. Tādēļ dalos ar atrasto šī apzīmējuma vēsturi. Tātad par The Middle Passage, jeb Vidus posmu - sauca okeāna šķērsošanu no Āfrikas līdz Amerikai, ko veica daudzu valstu kuģi, vedot vergu kravas. Tā tas tika saukts, jo tas bija ceļa vidus posms. Pirmais posms - The Outward Passage (Iziešanas posms) bija no Eiropas uz Āfriku. Tad sekoja The Middle Passage, (Vidus posms) un tad – The Return Passage (Atgriešanās posms), kas bija beidzamais ceļojums no Amerikas uz Eiropu. Vergi tika novietoti kuģa apakšdaļā. Vīrieši tika saslēgti ar potīšu slēgiem kopā pāros. Vīrieši tika uzskatīti par bīstamiem, jo vairumā gadījumu tie bija jauni un stipri un varēja uzbrukt saviem sagūstītājiem. Cilvēki tika novietoti tik cieši, ka nespēja pakustēties, telpa bija noslēgta un viņiem nebija pietiekami gaisa, tam visam bija sekas - dažādas slimības, arī sajukšana prātā un nāve. Brauciens parasti ilga 6 līdz 8 nedēļas, bet nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā varēja ilgt arī 13 nedēļas un vairāk. Par piedzīvoto Vidus Posmā ir uzrakstītas ļoti nedaudzas paverdzināto afrikāņu piezīmes. Viens no apraksta autoriem ir afrikāņu izcelsmes rakstnieks Olaudah Equiano. Savā 1789.gadā publicētajā autobiogrāfijā viņš raksta: „Sieviešu kliedzieni un mirstošo gārdzieni padara šausmu pārpilno kopainu pilnīgi nepanesamu”, Tikai dažiem kuģiem izdevās šķērsot Vidus Posmu, nepiedzīvojot paverdzināto nāves. Daži kuģi zaudēja gandrīz visu savu vergu „kravu”. Vidējās zaudējumu aplēses bija 10 un 20% no paverdzinātajiem, to cēlonis bija slimības, pašnāvības un apkalpes paveiktās slepkavības. Vidus posms paņēma paverdzinātos Afrikāņus prom no tēvzemes. Viņi bija no dažādām valstīm un dažādām etniskām vai kultūras grupām. Viņi runāja dažādās valodās. Daudzi nekad pirms tam nebija redzējuši jūru vai bijuši uz kuģa. Viņiem nebija zināms kurp dodas un kas viņus tur sagaida. Caur visām šīm ciešanām jaunas afrikāņu identitātes tika radītas, formējoties jaunai transnacionālai kultūrai. Šajos kuģos, afrikāņi no dažādām valstīm, ar dažādu etnisko izcelsmi iemācījās komunicēt cits ar citu, daudzi veidoja sazvērestības, lai atbrīvotos no saviem sagūstītājiem. Tādēļ šīs Hollisa grāmatas par pusmūža krīzi un tās pārvarēšanu nosaukumā ir ietverta milzīga arī simboliska nozīme. http://www.jameshollis.net/books/middle.htm http://discoveringbristol.org.uk/…/atlantic…/middle-passage/ http://www.ushistory.org/us/6b.asp

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page