top of page

Sapņi

"Mēs izdzīvojam savu dzīvi arī savos sapņos, ne tikai ikdienā. Dažreiz sapņos mēs pabeidzam savus vislielākos darbus." "Man ir jāiemācās, ka manu domu, manu sapņu nosēdumi ir manas dvēseles valoda. Man tie ir jātur savā sirdī un domās vairākkārtīgi pie tiem jāatgriežas, kā pie man vistuvākā cilvēka vārdiem. Sapņi ir dvēseles pavadošie vārdi" K.G.Jungs (Sapņi)

Attēls no: http://thesuperhumancode.com

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page