top of page

Jauna ēnas grupa

Sevis izpētes un iepazīšanas grupa. “Neviens nekļūst apgaismots iedomādamies gaismas tēlus, bet gan padarot tumsu apzinātu.” K.G.Jungs. Kā padarīt savu ēnu par savu draugu vai palīgu? Katra cilvēka personībai piemīt daudz un dažādas šķautnes – katra no tām dažās situācijās brīžam palīdz, bet citās situācijās traucē. Piemēram, dažreiz izdodas radīt vētru ūdens glāzē, bet dažreiz, kad vajadzētu sevi aizstāvēt, nevar dabūt vārdu pār lūpām. Tādēļ šī grupa īpaši paredzēta darbam ar savu personisko ēnu - mūsu personības "tumšo", neapzināto pusi. Grupa notiks: 10.06.2016., no plkst. 17:00 līdz 21:00, Adrese: Skolas iela 21, 609 E, kabinets Dalības maksa 15.00 eur

Pieteikties pa tālruni: 22383657 Vietu skaits ierobežots.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page