Daba kā dvēseles pieredzes avots


Starp tā saucamajiem neirotiķiem ir daudz cilvēku, kuri, ja būtu piedzimuši agrāk, nebūtu bijuši neirotiķi, t.i. viņi nejustu iekšēju šķelšanos. Ja viņi dzīvotu tad, kad cilvēks bija saistīts ar dabu un ar savu priekšteču pasauli caur mītiem, kad daba bija dvēseles pieredzes avots, ne tikai apkārtējā vide. Tad šiem cilvēkiem nebūtu bijušas iekšējas nesaskaņas. Es runāju par tiem, kam mīta zaudējums ir kļuvis par smagu pieredzi un kas nevar atrast savu ceļu šajā dzīvē, iztiekot tikai ar zinātniskiem priekšstatiem par to, izmantojot dīvainas vārdiskas spekulācijas, kam nav nekā kopīga ar gudrību. /K.G.Jungs no Atmiņas, Sapņi, Refleksijas/ Attēls no Red Book, atrasts - jungcurrents.com Sagatavoja: Iveta Upeniece

Featured Posts