top of page

Ar pavasara iestāšanos! :)

Dzīve man vienmēr ir likusies līdzīga augam, kas barojas no savas personīgās saknes. Realitātē tā nav redzama, tā ir paslēpta saknē. Tā daļa, kas parādās virszemē, dzīvo tikai vienu vasaru. Un pēc tam novīst. To var nodēvēt par gaistošu tēlu. Kad iedziļinies domās par beigām un sākumiem, nav iespējams atdalīties no sajūtas par vispārējā niecīgumu. Tomēr mani nekad nav pametusi sajūta, ka kaut kas dzīvo un turpinās zem mūžīgās plūsmas virspuses. Tas ko mēs redzam ir tikai kronis, un pēc tam, kad tas pazudīs, saknes paliks. /K.G.Jungs Atmiņas, Sapņi, Refleksijas/

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page