top of page

Ļoti labs raksts krievu valodā par psihoanalīzi

"Es negrasos izklāstīt psihoanalītiskās teorijas ... , es runāju tikai par sevi. Es pilnīgi noteikti zinu: visi zaudējumi dzīvē nekur nepazūd - tie uzkrājas. tēva zaudējums. Jaunības zaudējums. Sevis zaudējums. Draugu zaudējums. Sieviešu zaudējums. Darba zaudējums... Nepārdzīvots, neapzināts, ne "atstrādāts", neizsērots - tas krājas kā smagums"

Oriģināls te:

http://m.forbes.ru/article.php?id=71888

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page