top of page

Transformācijas process terapijā


Transformācija

Transformācija, kas iespējama tikai terapijā. Vecās aizsardzības vairs nav nepieciešamas, jo kodols ir kļuvis spēcīgāks.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page