Transformācijas process terapijā


Transformācija

Transformācija, kas iespējama tikai terapijā. Vecās aizsardzības vairs nav nepieciešamas, jo kodols ir kļuvis spēcīgāks.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic