top of page

Vainas sajūta


vainas sajuta.jpg

Vainas sajūta dažreiz traucē aiziet un "pamest" vecākus, lai dzīvotu pats savu dzīvi, Paldies Valts Upenieks smile emoticons

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page