top of page

Atkarīga personība - dažādu klasifikatoru uc. kopsavilkums

Pazīmes:

- Grūtības pieņemt lēmumus bez apstiprinājuma vai padoma no citiem cilvēkiem; - Nepieciešami citi cilvēki, kas uzņemtos atbildību par lielu daļu viņa dzīves; - Grūtības izteikt savu viedokli, kas būs pretrunā ar citu viedokli, jo jūt bailes zaudēt atbalstu vai apstiprinājumu; - Grūtības uzsākt projektu vai darīt sev vajadzīgās lietas (tādēļ, ka trūkst pašapziņas spriedumos, vāja motivāciju vai enerģija); - Izdarīs daudz, lai iegūtu palīdzību un atbalstu no citiem, lai citi brīvprātīgi paveiktu viņam nepatīkamas lietas; - Jūtas nekomfortabli vai bezpalīdzīgi, kad palicis viens, jo jūt pārspīlētas bailes zaudēt kāda rūpes par sevi; - Steidzami meklē citas attiecības, kā resursu rūpēm un atbalstam, kad tuvas attiecības beidzas; - Ir neadekvāti nobažījies par to, ka viņu kāds pametīs un vairs nerūpēsies;

- Veicina vai ļauj citiem pieņemt svarīgus dzīves jautājumus par sevi;

- Pakārto savas vajadzības citu vajadzībām un nepamatoti piekāpjas viņu vēlmēm; - Neizvirza pamatotas prasības tiem cilvēkiem no kuriem jūtas atkarīgs; - Nespēj pieņemt lēmumus katrai dienai bez iespējas saņemt padomu un apstiprinājumu no citiem;

- Izvairās no iespējas palikt viens;

- Jūtas izjucis vai bezpalīdzīgs, kad attiecības beidzas; - Nespēj realizēt savas dzīves pamatvajadzības; - Ir viegli ievainojams ar kritiku. Indivīdam ar atkarīgas personības traucējumiem ir lielas grūtības pieņemt katras dienas lēmumus, nesaņemot atbalstu un apstiprinājumu no citiem. Pieaugušais ar šo traucējumu parasti ir atkarīgs no vecāka vai otras puses, ļaujot tiem izlemt ar kuru draugu vai kaimiņu drīkst draudzēties, ar kuru nē. Pusaudži ar šo traucējumu ļauj vecākiem izlemt, kādā augstskolā mācīsies un kas tiem jādara brīvajā laikā.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page