top of page

Kādēļ apmeklēt psihologu?

* Ja ilgu laiku Jūtat nomāktību, ja ir sajūta, ka zūd interese par dzīvi;

* Ja ir piemeklējis kāds zaudējums;

* Jau ilgu laiku atrodaties stressā un vecās metodes vairs nepalīdz atjaunot emocionālo līdzsvaru;

* Ir kļuvis grūti koncentrēties darbam un celties no rītiem kļūst aizvien grūtāk;

* Lai iegūtu iekšēju mieru un ticību saviem spēkiem, saprastu, kurš virziens katram vislābakais;

* Ja esat izvēles priekšā un ir grūti izlemt kura izvēle Jums būs vislabākā;

* Ko iesākt, ja esat nonācis, nonākusi "strupceļā";

* Ēšana ieņem aizvien lielāku nozīmi dienas ritējumā;

* Vainas sajūta kļuvusi par labāko "draudzeni";

* Pat, ja apkārt ir draugi vai citi cilvēki, tik un tā vientulības sajūta liek sevi manīt;

* Lai saprastu un izvērtētu, ko nesīs līdzi viena izvēle un ko cita.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page