Search

Starptautiska konference Rīgā 2019.gada 20. un 21.septembrī


Starptautiska konference KULTŪRAS TRAUMA UN TĀS DZIEDINĀŠANA Starpdisciplinārs redzējums “No savām mazajām sāpēm es darinu lielas dziesmas” (K.Skujenieks) Aizvadītā Latvijas valsts simtgade ir bijis nozīmīgs atskaites punkts mūsu tautas pagātnes analīzei. Junga analītiskās psiholoģijas redzējumā šos laikus saista nozīmīgs uzdevums – kultūras traumas dziedināšana. Traumatiskā pieredze neapzināti tiek nodota pēcnācējiem. Rezultātā mūsdienu cilvēka psihē šis neapzinātais mantojums mēdz ieņemt gana lielu vietu un turpināt savu destruktīvo darbību. Cilvēks izdzīvo, bet viņa radošums ir bloķēts un individuācijas process ir ierobežots. Kultūras traumas dziedināšana nozīmē tās ietekmes mazināšanu, dodot iespēju cilvēkiem palielināt ne tikai savu ārējo, bet arī iekšējo brīvību un atbrīvoties no šīs traumas kompleksiem, par kuru esamību bieži vien pat nenojaušam. Laiks kā tāds nedziedina, tas ir nepieciešams, bet ne pietiekams faktors šajā procesā. Tikpat nepieciešami ir arī dažādu profesiju pārstāvji – vēsturnieki, sociologi, antropologi, teologi, mākslinieki un psihoterapeiti, kas, veidojot pēc iespējas plašāku spektru kultūras traumas un tās dziedināšanas vienotā redzējumā, ir aicināti piedalīties šajā konferencē. Uz konferenci ir laipni aicināti visi, kas interesējas vai kādreiz ir domājuši par kultūras traumu un tās ietekmes aspektiem savā vai citu cilvēku dzīvē. Rezultātā jebkurš konferences apmeklētājs iegūs gana plašu un padziļinātu redzējumu, jo par šo sarežģīto jautājumu runās starptautiski atzīti lektori, kas jau līdz šim ir pieskārušies kultūras traumas tēmai savos darbos. Konferences lektori: Ursula Wirtz, Ph.D.,K.G. Junga Analītiskās psiholoģijas institūta pasniedzēja un supervizore, Junga psihoanalītiķe. “Jūs varat noplūkt visus ziedus, bet nespēsiet apstādināt pavasari.” Pablo Neruda.” Trauma un individuācija: Cilvēciskās cieņas traģiskā gudrība”. Ginta Teivāne, Junga psihoanalītiķe, LJAP biedrības vadītāja. “Ievainotā maskulinitāte, tās stiprināšana dzīves atšķirīgos vecumposmos”. Guna Berga, Junga analītiskā psihoterapeite. “Kultūras traumas dziedināšana un tās nozīme individuācijas procesā. Evija Volfa Vestergaard, Ph.D., dzīļu psiholoģe. “Latviskā kultūrtrauma, pamestības komplekss un dziedināšanas ceļi”. Gražina Gudaite, Ph.D., Junga psihoanalītiķe, Viļņas Universitātes psiholoģijas profesore. “Konfrontācija ar kultūras traumas sekām: autorizācija un atkārtota autorizācija personiskos stāstījumos”. Goda Rukšaite, Junga psihoanalītiķe. “Zaudētā laika meklējumos”. Elona Lovčikiene, Junga psihoanalītiķe. “Dzimtene - mana līgava: analītiskas refleksijas par Lietuviešu partizānu sapņiem”. Pille Varmann, M.D., Junga psihoanalītiķe. “Klusuma pārtraukšana. Kultūras traumas kolektīvie dziedināšanas mehānismi Igaunijā”. Brigita Tamuža, vēsturniece. “II Pasaules kara latviešu bēgļu un to pēcnācēju kultūras trauma. Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” un projekta “Stāstu sega” pieredze”. Viesturs Kairišs, kino, teātra un operas režisors. “Asinszeme/Kultūrtrauma”. Indulis Paičs, teologs, Lutera draudzes mācītājs, psiholoģijas doktorants. “Vecā Derība kā nācijas konsolidācijas un dziedināšanas pieredze caur mitopoētiskās valodas līdzekļiem”. Gints Grūbe, žurnālists, režisors, kino producents. Valts Ernštreits, Dr.phil., Latvijas Universitātes un Tartu Universitātes vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs. “Pametot Lībiešu krastu: pārmaiņas lībiešu kultūrā 20.gs.”. Artis Ostups, kritiķis un literatūrzinātnieks, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks, starpdisciplinārā zinātniskā žurnāla “Letonica” galvenais redaktors, filoloģijas doktorants. “Melanholijas temporālie un ētiskie aspekti mūsdienu latviešu prozā”. Konferences valodas būs latviešu un angļu, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums. Konference notiks 2019. gada 20., 21. Septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Dalības maksa līdz 31.07.2019. 120.- EUR, pēc 31.07.2019. 150,- EUR, studentiem un pensionāriem 90,- EUR Vairāk informācijas un reģistrēšanās dalībai konferencē www.jungabiedriba.lv Konferenci organizē Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība (LJAP)


0 views

​© 2014 by Iveta Upeniece

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now