top of page

SISTĒMISKĀ (ĢIMENES) PSIHOTERAPIJA

Mīlestība/Attiecības/Dinamika/ Kopības sajūta/ Sirsnība/Nespēja pateikt: NĒ/Robežas/

Ģimeniskums/Darbs/Karjera/Dzīve/Nauda/Došana/Ņemšana/Kolēģu manipulācijas/

Tikt pāri šķēršļiem/Sasniegt mērķus/Uzņēmuma vadīšana/Konflikti uzņēmumā/Sadarbība/

/Attiecības ar klientiem/Attieksme no vadības vai darbinieku puses/Peļņa/Kapacitāte/

 

Ģimenei tāpat kā jebkurai citai sistēmai piemīt pašregulācijas spēja.

Ja kāds no sistēmas locekļiem tādu vai citādu iemeslu dēļ savu funkciju vairs nepilda, to uzņemas cits ģimenes loceklis un sistēma atkal funkcionē, gandrīz kā iepriekš.

Grūtības sākas, kad tam sistēmas loceklim, kurš šo funkciju ir uzņēmies, cita sistēmas locekļa vietā, bieži vien papildus saviem citiem pienākumiem šai sistēmā, paliek par grūtu un viņš sāk "pretoties". (Bieži ir dusmīgs, negrib nākt mājās utt.).

 

                   

 Palīdzību vajadzētu meklēt, ja:

  Kaut kas sācis ""buksēt"";

   Lai kādus spēkus ieguldītu tik un tā sajūta, ka nekas neiet uz priekšu;

   Bieži konflikti;

   Sajūta, ka atkal jau uzkāpts uz tā paša vecā ""grābekļa";

   Liekas, ka kaut kas pietrūkst, it kā viss būtu labi, bet ...

   Gan ģimenē, gan starp draugiem esot, tik un tā nepamet vientulības izjūta.

   Šie un vēl daudzi citi jautājumi, kas saistīti ar indivīdu vai sistēmu kopumā.

Terapijas process:

Kontakta veidošana;

Haoss;

Integrācija

Katrai ģimenei tapat kā sistēmai ir raksturīgs savs raksts.

Kā šīm skujām , piemēram.

Ģimenes terapijas laikā ir vēlams, ja vecāki stāsta par saviem bērnības pārdzīvojumiem. Tādējādi visi - laulātie un bērni gūst ieskatu par to kad un kāpēc ģimenes dzīve un savstarpējās attiecības ir veidojušās tieši šādas. Tas palīdz ģimenei saprast un izstrādāt jaunu uzvedības modeli. Tāpat arī katram pašam mainīt savu attieksmi un ieguldījumu ģimenē.

JUNGA ANALĪTISKĀ PSIHOLOĢIJA

Individuācija

Arhetipi

Personīgā un kolektīvā bezapziņa

Kompleksi

Attiecības starp Ego un neapzināto

Kamēr iekšēja situācija nav padarīta apzināta, tā parādās ārpus Tevis kā liktenis. K.G.Jungs

Psiholoģiskais varonis (varone) cīnās ar personīgajām identifikācijām un kompleksiem, neļaujoties arhetipisko identifikāciju un kompleksu valdzinājumam. 

Personība var būt piepildīta ar pieredzi un zināšanām par numinozo, tomēr nebūt ar to pārņemta un nebalstīties uz to aizsarzībai.

Psiholoģiskais varonis (varone) var sasniegt noteiktu brīvību no kompleksiem un dieviem, tāpat no mājieniem par transcendentu identitāti. Tomēr vienmēr saglabājas veselīga cieņas pakāpe pret visiem šiem spēkiem, jo būtu absurdi uzskatīt, ka iespējams no tiem atbrīvoties pavisam. (Mjureijs Štains)

SAPŅU ANALĪZE

Sapnī redzētie tēli ir reālās dzīves notikumu vēstneši, kā arī ceļazīmes turpmākam ceļam. Izprotot sapņa nozīmi šī brīža dzīvē, ir iespējams saprast un atrisināt kādu iekšējo konfliktu, sasniedzot iekšēju harmoniju un līdzsvaru.

Neapzinātajai informācijai, ko sniedz sapnis ir ļoti liela nozīme, ja vien ir vēlēšanās pievērst tam uzmanību, tas var ļoti daudz par mums pastāstīt, arī par to, kas notiek mums apkārt, kā veidojam attiecības. Gan arī dot kādu labu padomu. 

Sapnī apkopojas informācija gan par dienas notikumiem, gan iekšējiem emocionālajiem pārdzīvojumiem. Tāpat tajos var redzēt tēlus no pagātnes, kā atmiņas vai stāstus par piedzīvotajiem notikumiem, kas saistīti ar emocionāliem pārdzīvojumiem un fiziskajām traumām. Arī piemītošās atkarības var par sevi atgādināt sapnī.

Dažos gadījumos klientu sapņos parādās arī "mantotie" vai dzimtā kāda vecāka vai vecvecāka piedzīvotie traumatiskie notikumi, piemēram, karš utt. 

Sapņi satur tēlus un domu asociācijas, kā radīšanā apzināts nodoms nepiedalās. Tie rodas spontāni, bez mūsu palīdzības un tie ir patvaļīgi psihiskās darbības pārstāvji.

Tādēļ sapņi ir augstā mērā objektīvs, dabīgs psihiskā produkts, no kā var gaidīt atsauces un pazīmes, par kopējo psihiskā procesa pamata virzību. (K.G.Jungs)  

bottom of page